Novosti

23.7.2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava FZOEU građanima za postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu na postojeće obiteljske kuće koje su minimalno C energetskog razreda.

Postojeća obiteljska kuća mora biti zakonita, više od 50% bruto podne površine treba biti namijenjeno za stanovanje i mora zadovoljavati jedna od tri sljedeća uvjeta:

ima najviše tri stambene jediniceima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600m2za ostvarenje sufinanciranja potrebno je izraditi Energetski certifikat.

Za one koji već imaju važeći energetski certifikat, on ne smije biti stariji od 13. studenog 2012. godine.

Korisnici sredstava Fonda Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

Ako su vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,Ako imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekt, provodi, prijavljeno najkasnije do 01.lipnja 2020.Mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime građaninaAko podnesu Fondu prijavu za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jedne nove FNEAko prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima FondaAko nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema fonduAko ispunjavaju i druge uvjete Poziva iAko sklope s Fondom Ugovor o sufinanciranju.

Raspoloživa Sredstva Fond će korisnicima dodjeljivati do 75.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove nabave i ugradnje jedne nove FNE (s PDV-om):

do 80%, ali ne više od 75.000,00 kn na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,do 60%, ali ne više od 56.250,00 kn na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka tedo 40%, ali ne više od 37.500,00 kn na ostalim područjima RH.

Ukupna Raspoloživa sredstva Fonda iznose 10.000.000,00 kn.

Fond će dodjeljivati sredstva donacije do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do kraja 2020.godine, što prije nastupi te objaviti na mrežnoj stranici Fonda obavijest o iskorištenju, ukoliko to nastupi do kraja godine.

Sve ostale obavijesti o javnom pozivu kao što su obavijesti o privremenom zatvaranju i otvaranju poziva te trajnog zatvaranja poziva možete pronaći na spomenutoj poveznici.

 Više na https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Kalendar događanja