Novosti

23.7.2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2020.

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih energetski učinkovitih vozila kako slijedi:

električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7,električnih vozila kategorije M1,vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1vozila na vodik kategorije M1.

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva (donacije) u sljedećem iznosu po vozilu:

električno vozilo L1-L7 kategorije - do 20.000,00 kunavozilo M1 kategorije s plug-in hibridnim pogonom - do 40.000,00 kunavozilo M1 kategorije s električnim pogonom - do 70.000,00 kunavozila na vodik kategorije M1 - do 70.000,00 kuna

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova.

Fizičkim osobama - građanima temeljem ovog Poziva Fond će dodjeljivati sredstva za nabavu najviše jednog novog vozila.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Prijavitelj može popuniti i poslati svoju prijavu isključivo putem sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda koji je dostupan na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr. Prijava mora sadržavati:

Osnovne podatke o prijavitelju i vozilu - ispunjavaju se online na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr),Presliku osobne iskaznice (obje strane iskaznice), skenirana, u .pdf zapisu,Ponudu za kupnju vozila izdanu od strane prodavatelja, u .pdf zapisu,Tehničke karakteristike vozila koje je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija (prema točki I. ovog Poziva), proizvođač, model, vrsta pogona (električni / ,,plug-in“ hibridni / vodik), snaga vozila (kW), potrošnja (kWh/100km ili Wh/km), te emisija CO2 (g/km), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd., u pdf zapisu,

kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

Detalje o samo natječaju, popis potrebne dokumentacije i ostale uvjete za prijavu možete pronaći na: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Kalendar događanja