Novosti

24.7.2020.

Objava Odluke o rasporedu sredstava Proračuna Općine Kršan za financiranje javnih potreba u 2020.godini

 

U prilogu objavljujemo  Odluku o rasporedu sredstava Proračuna Općine Kršan za financiranje javnih potreba u 2020.godini

 

Kalendar događanja