Novosti

27.7.2020.

Prethodno savjetovanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednost

Temeljem čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 120/16),

Općina Kršan objavljuje prethodno savjetovanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti

- Radovi na izgradnji infrastrukture proizvodno-poslovne zone Kršan Istok.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni,

zainteresirani gospodarski subjekti mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju do nedjelje 02.08.2020. do 23:59.

Više informacija na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Kalendar događanja