Novosti

7.10.2010.

Objava Obavijesti o izradi UPU Potpićan

Foto vijesti

 

Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

  O B A V I J E S T

o izradi Urbanističkog plana uređenja Potpićan

                Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja POTPIĆAN («Službeno glasilo Općine Kršan br. 12/10.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan.

 O prijedlogu urbanističkog plana provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

             Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

      OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

Kalendar događanja