Novosti

30.7.2020.

Nalog za uklanjanje plovila koji neovlašteno koriste komunalno privezište "Boljunčica" u Plomin Luci

 

Nalog u privitku. 

Kalendar događanja