Novosti

1.9.2020.

Obavijest o dostavi poziva za dostavu ponuda, Dom za starije i nemoćne osobe

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/11, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 31. kolovoza 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge – izrada Glavnog projekta za etapno građenje građevine javne i društvene namjene (socijalna ustanova), 2.b skupine Dom za starije i nemoćne, ETAPA 1 – Dom sa komunalnom i prometnom infrastrukturom, internom prometnicom i spremnikom za plin, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

 1. TECHCON PLAN d.o.o. Rijeka, Demetrova 4

2. VEMA - ING d.o.o., Most Pićan 2e, Pićan

3. P. M. C. d.o.o., A. Medulića 6, Rijeka

4. N.P.N. d.o.o. Brseč, Brseč 41, Brseč

Kalendar događanja