Novosti

19.10.2010.

Obavijest o provedbi deratizacije

Foto vijesti

 

Na javnim površinama   Općine Kršan provesti  će se akcija  preventivne  sustavne deratizacije  (trovanja glodavaca)  u vremenu od: 

 20.10.2010. do 25.10.2010. godine.

 Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

Umoljavaju se građani, da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone  zakopaju ili spale radi mjera predostrožnosti.Izložene meke ne dirati.

U slučaju eventualnog trovanja pomoć potražiti u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (antidot: vitamin K).

Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da ukažu na eventualna žarišta  i  tako pridonesu uspjehu akcije.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

 EKO SERVIS MATIĆ PAZIN

TELEFON / FAX 052 62 45 71

Kalendar događanja