Novosti

22.10.2020.

Obavijest o postavljanju mobilnog reciklažnog dvorišta

Foto vijesti

 Obavještavaju se stanovnici Općine Kršan da će se od 26. 10. 2020. do 26. 11. 2020. g. postaviti mobilno reciklažno dvorište, izmjenično na devet (9) lokacija prema rasporedu.

Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati, a za građane je predaja otpada besplatna. Nedjeljom i praznikom je zatvoreno.

Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, stakla, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl., a snalaženje će olakšavati dežurni radnik 1. MAJ-a.

Bernard Belušić, dipl. ing. brodogr.

Viši stručni suradnik – komunalni redar

             Općina Kršan, Blaškovići 12

                    Tel.: 052/378-235

                 Mob.: 091/3863-180

Kalendar događanja