Novosti

12.11.2020.

Objava Oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme, administrativni tajnik/ca

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan objavljuje Oglas  za prijam u službu na određeno vrijemeu Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan na radno mjesto: 1. Administrativni tajnik/ca u Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose u roku od 8 dana od objave  oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu: Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, s naznakom: «Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme», 52232 Kršan, Blaškovići 12, bez obzira na način dostave. Rok prijave na oglas je zaključno sa  20.  studeni 2020. godine.

Kalendar događanja