Novosti

13.11.2020.

Objava VI. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu.

 

Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu.

Kalendar događanja