Novosti

24.11.2020.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Sukladno članku 20. i  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan - Administrativni tajnik/ca u Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, objavljuje na WEB stranici Općine Kršan / oglasnoj ploči Općine Kršan Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Kalendar događanja