Novosti

30.11.2020.

Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, radovi na oborinskoj odvodnji nerazvrstane ceste u naselju Čepić

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/17, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 30. studeni 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na oborinskoj odvodnji nerazvrstane ceste u naselju Čepić, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

1. Društvu DE CONTE d.o.o. iz Labina, Pulska ul. 2

2. Obrtu za niskogradnju i hidrogradnju ISKOPI, vl. Žarko i Darko Ilić, Žudigi 90, Potpićan

3. Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84

Kalendar događanja