Novosti

30.11.2020.

Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponude, radovi na proširenju javne rasvjete u naselju Vozilići

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/16, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 30. studeni 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na proširenju javne rasvjete u naselju Vozilići, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

1. Društvu OMNITECH SYSTEMS d.o.o. Labin, Rudarska 7

2. Društvu EL.C. ELECTRON d.o.o. Kršan, Pristav 38

3. Društvu TECMON d.o.o. Kršan, Kršan 44 A

Kalendar događanja