Novosti

8.12.2020.

Obavijest o dostavi POziva za dostavu ponuda, Rekonstrukcija krovišta zgrade bivše škole u naselju Lazarići

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/19, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 03. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Rekonstrukciji krovišta zgrade bivše škole u naselju Lazarići, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda dana 07. prosinca 2020. godine uputio je slijedećim osobama:

 1. Društvu DE CONTE d.o.o. Labina, Pulska ul. 2

2. Društvu MALING d.o.o. Labin, Pulska 17

3. Društvu LUMI d.o.o. Labin, Markolini 67

Kalendar događanja