Novosti

9.12.2020.

Obavijest o dostai Poziva za dostavu ponuda sanacija potporne konstrukcije u naselju Plomin

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/20, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 07. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Sanaciji potporne konstrukcije u naselju Plomin, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda dana 08. prosinca 2020. godine uputio je slijedećim osobama:

 1.  Društvu DE CONTE d.o.o. Labina, Pulska 2

2. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Kršan, Čambarelići 3

3. Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84

Kalendar događanja