Novosti

4.11.2010.

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi

 

Objavljuje se

PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PrijedlogU DETALJNOG PLANA UREĐENJA STARI GRAD KRŠAN.

Ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 12. studeni 2010. godine do 11.  prosinca  2010. godine.

 Cjelokupni tekst objave nalazi se u privitku ove obavijesti.

Kalendar događanja