Novosti

8.1.2021.

Objava Plana nabave za 2021. godinu.

 

Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje Plan nabave za 2021. godinu.

Kalendar događanja