Novosti

15.1.2021.

Objava Javne rasprave o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje

 

J A V N U   R A S P R A V U

o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

 

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan. Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan, kojeg je izradila tvrtka URBIS d.o.o. Flanatička ulica 25, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 350-02/19-01/1, URBROJ: 2144/04-01/1-21-41 od 13. siječnja 2021. godine.

2. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 22. siječnja  2021. godine do 22. veljače 2021. godine.

 3. Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa. Uvid u Prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Kršan www.krsan.hr.

 

Detaljnije u privitku.

Kalendar događanja