Novosti

22.1.2021.

Objava Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan

 

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19) čl. 29. st. 6., Općinski načelnik Općine Kršan donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o ponovnom utvrđivanju Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan 

 

Detaljnije u privitku.

Kalendar događanja