Novosti

11.11.2010.

Objava Obavijesti o izradi UPU Pristav

 

Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

 O B A V I J E S T

o izradi Urbanističkog plana uređenja Pristav

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja PRISTAV («Službeno glasilo Općine Kršan br. 14/10.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja Pristav.

O prijedlogu urbanističkog plana provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

 

Kalendar događanja