Novosti

24.11.2010.

Izvješće s 8. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 22. studeni 2010. godine

Foto vijesti

Na sjednici je prisustvovalo 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:  

 1. Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o obavljanom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Kršan za 2009. godinu

Na temelju članaka 1. i 2. Zakona o državnoj reviziji, Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin obavio je uvid u Proračun i financijske izvještaje Općine Kršan  za 2009. godinu strane, te dostavio Izvješće  koje je prihvaćeno bez primjedbe.

 2. Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Komisije za zaštitu okoliša

Klaudijo Lazarić razriješen je  dužnosti predsjednika Komisije za zaštitu okoliša, zbog podnošenja ostavke na navedenu dužnost.

 3. Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Komisije za stanove

Klaudijo Lazarić razriješen je  dužnosti predsjednika Komisije za stanove, zbog podnošenja ostavke na navedenu dužnost.

 Na sjednici Općinskog vijeća razmatrani su sljedeći akti:

-       Prijedlog Proračuna Općine Kršan za 2011. godinu sa pripadajućim projekcijama u prvom čitanju, te

-       Prijedlog Pravilnika o davanju stanova najam,

Navedeni  akti će se nakon dostave i obrade  prijedloga izmjena i dopuna ovlaštenih predlagača,  ponovo razmatrati na sjednici Općinskog vijeća.

 

Kalendar događanja