Novosti

24.12.2010.

Objava Prethodne rasprave, UPU Baći i UPU Donadići

 

 Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.) i Zaključaka Općinskog načelnika Općine Kršan od 23. prosinca 2010. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje:

  PRETHODNU RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA

 -       Urbanističkog plana uređenja BAĆI

-       Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI

   Prethodna rasprava o Nacrtima prijedloga oba Urbanistička plana uređenja održat će se  u  Kršanu,  u četvrtak,  30. prosinca  2010. godine u   prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u 11,00 sati.

 Stručni izrađivač oba Urbanistička plana  uređenja je URBANISTICA d.o.o. Đorđićeva 5/II, Zagreb, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade urbanističkih planova, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

 U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.) te sudionici koji su određeni Odlukama o izradi Urbanističkih planova uređenja.

 

Kalendar događanja