Novosti

9.3.2011.

Objava Obavijesti o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kršan

 

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

  O B A V I J E S T

o Izradi II.  Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Kršan       

Temeljem Odluke o izradi II. Izmjena i  dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan («Službeno glasilo Općine Kršan br. 02/11.), započeta je izrada II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan.

 O prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

Detaljne informacije o tijeku izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr                                            

           

Kalendar događanja