Novosti

17.6.2022.

Obavijest o objavi Poziva za dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje poljoprivrednih putova na području Općine Kršan

 

O b a v i j e s t

 

            o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje poljoprivrednih putova na području Općine Kršan.

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/15, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 17. lipnja 2022. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 17. lipnja 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje poljoprivrednih putova na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

 

1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

2. Obrtu za cestovni prijevoz robe ''MG TRANS'', vl. Marin Grožić, Šušnjevica 43, Šušnjevica,

3.  „AGRO ZELENI, d. o. o.“ Polje Čepić, Deželići 8, Kršan.

Kalendar događanja