Novosti

11.8.2022.

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o davanju nekretnina / poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan na korištenje Udrugama i ostalim korisnicima

 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22) Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan objavljuje savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o davanju nekretnina / poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan na korištenje Udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro i ostalim korisnicima (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 11/20.).

 

Savjetovanje je otvoreno  11.08.2022. do 09.09.2022. godine. u trajanju od 30 (trideset) dana.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

Priloženi dokumenti:

 

1. Poziv javnosti 

2. Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o davanju nekretnina / poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan na korištenje Udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro i ostalim korisnicima (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 11/20.), 

3. Obrazloženje uz Nacrt Prijedloga Izmjena i dopuna Odluke o davanju nekretnina / poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan na korištenje Udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro i ostalim korisnicima (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 11/20.) 

4. Obrazac za podnošenje mišljenja, prijedloga i primjedbi. 

 

Kalendar događanja