Novosti

16.8.2022.

Financiranje školskih maredni učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2022./2023.

Foto vijesti

 

Obavještavaju se zainteresirani roditelji s područja općine Kršan da do 31. kolovoza 2022. dostave Zahtjev za financiranje besplatnih školskih marendi sukladno čl. 16. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan.

Obrasce se preuzima na internetskim stranicama Općine Kršan, vlastoručno potpisuje i dostavlja na jedan od ponuđenih načina:

·         e-poštom na rosana.celic@krsan.hr

·         poštom na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, p.p. 2, 52232 Kršan,

·         osobnom predajom općinskoj upravi.

 

Uz Zahtjev se dostavlja:

1.      Preslike osobnih iskaznica ili Uvjerenja o prebivalištu podnositelja zahtjeva i djece,

2.      Rješenje Centra za socijalnu skrb (zajamčena minimalna naknada, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja) ili Rješenje o dječjem doplatu za tekuću godinu, a iz kojeg je vidljivo da pravo na dječji doplatak pripada osobi za dvoje ili više djece,

3.      Potvrda o upisu djeteta u osnovnu školu za tekuću školsku godinu,

4.      Privola podnositelja zahtjeva za podnositelja i dijete.

 

Za ostvarivanje prava na financiranje školske marende s početkom školske godine 2022./2023., rok za dostavu Zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom je 31. kolovoza 2022.

Kalendar događanja