Novosti

23.8.2022.

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

 

Sukladno članku 20. i  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, temeljem raspisanog natječaja za radna mjesta 1. Viši računovodstveni suradnik/ca u Odsjeku za financije i računovodstvo, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rok od 3 mjeseca, 2. Vježbenik/ca radi osposobljavanja za obavljanje poslova Višeg stručnog suradnika/cu za društvene djelatnosti i informiranje u Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci (vježbenički staž), objavljuje na WEB stranici Općine Kršan i na oglasnoj ploči Općine Kršan Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Kalendar događanja