Novosti

12.9.2022.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na popravku i asfaltiranju postojećih nerazvrstanih cesta u naselju Potpićan, dionica od državne ceste D64 do osnovne škole Vladimir Naz

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/19, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 12. rujna 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 12. rujna 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na popravku i asfaltiranju postojećih nerazvrstanih cesta u naselju Potpićan, dionica od državne ceste D64 do osnovne škole Vladimir Nazor Potpićan i ostale dionice slijedećim gospodarskim subjektima:

 1. ISTARSKE CESTE d.o.o. Partizanski put 140,52100 Pula  

2. CESTE d.o.o. Pula, Strossmayera 4, 52100 Pula,   

3. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Ul. Matka Brajše Rašana 2/4, 52000 Pazin

Kalendar događanja