Novosti

30.9.2022.

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Kršan za 2023. godinu iz Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu

 

 

Općina Kršan dana 30. rujna 2022. godine objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Kršan za 2023. godinu iz Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu.

Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.

 Prijave se mogu poslati:

putem e-maila: potpore@krsan.hr , s nazivom Predmeta: JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Kršan za 2023. godinu iz Proračuna Općine Kršan za 2023.ili predati osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela svakim radnim danom u redovno radno vrijeme na adresi Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, sa naznakom JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Kršan za 2023. godinu iz Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu – ne otvarati“, ili poslati preporučenom poštom na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, sa naznakom JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Kršan za 2023. godinu iz Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu – ne otvarati.

 Rok za podnošenje prijava je 31. listopada 2022. godine.

Kalendar događanja