Novosti

12.10.2022.

Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, izvođenje radova na uklanjanju stabala i raslinja te ostali radovi na uređenju obuhvata Poduzetničke zone Kršan Istok

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 04/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/22, URBROJ: 2163-22-01/1-22-2 od 12. listopada 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na uklanjanju stabala i raslinja te ostali radovi na uređenju obuhvata Poduzetničke zone Kršan Istok, Poziv za dostavu ponuda dana 12. listopada 2022. godine uputio je slijedećim osobama:

1. PUT, Obrt za komunalne usluge, vl. Silvano Benazić (OIB: 02250234167), Blaškovići 3F, Blaškovići, putem e-maila: silvano.benazic@gmail.com,

2. Obrt za uslužne djelatnosti u šumarstvu i građevinarstvu FORST, vl. Sanjin Zubović, (OIB: 90118412193), Čambarelići 4, Kršan, putem e-maila: sanjin.zubovic@gmail.com.

3. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Carić Elvin (OIB: 00671558690), Čambarelići 3, 52 232 Kršan, putem e-maila: cariccop@gmail.com.

Kalendar događanja