Novosti

14.10.2022.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na građenju (proširenju) groblja Kršan – II. faza

 Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/24, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 13. listopada 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 14. listopada 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na građenju (proširenju) groblja Kršan – II. faza, slijedećim gospodarskim subjektima:

 1. „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, 52232 Kršan,  

2. „DE CONTE d.o.o.“, Pulska 2, 52220 Labin,   

3. „LINOGRAD d.o.o.“, Poslovna zona Vinež 606, 52220 Labin

 

Kalendar događanja