Novosti

13.1.2023.

Odluka o sufinanciranju besplatne hrane za dojenčad

 

U cilju osiguravanja prehrane za dojenčad, Općina Kršan sufinancirat će besplatnu prehranu za dojenčad u vidu bon narudžbenice, sukladno Odluci općinskog načelnika Općine Kršan te članku 23. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 13/22, 14/22).

 

U privitku Odluka i obrazac zahtjeva za besplatnu hranu za dojenčad. Moli se korisnike da pri podnošenju zahtjeva dostave svu propisanu dokumentaciju navedenu na obrascu zahtjeva.

 

NAPOMENA: PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU DOJENČADI prema članaku 23. Odluke:

 

(1) Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti dijete u dobi do navršene 1. (prve) godine života, uz preporuku bolničkog specijaliste.

 

(2) Osim uvjeta iz st. 1. ovog članka za ostvarivanje prava iz ovog članka, obvezno je prebivalište oba roditelja (osim samohranog roditelja) i novorođenog djeteta, odnosno svih članova kućanstva na području Općine Kršan.

Kalendar događanja