Novosti

27.2.2023.

Poziv za dostavu ponuda, izrada dokumentacije za uspostavu postojećih nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan

Foto vijesti

 

Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 14/22.) i Odluke KLASA: 406-03/23-01/40, URBROJ: 2163-23-2 od 24. veljače 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za nabavu usluge - n, Poziv za dostavu ponuda dana 27. veljače 2023. godine uputio je slijedećim osobama:

1. Ured ovlaštenog inženjera geodezije vl. Branimir Fable (OIB: 98942183791), Zelenice 18, 52 220 Labin, putem e-maila: branimir.fable@pu.t-com.hr ,

2. Ured ovlaštenog inženjera geodezije Tea Benković (OIB: 91237554838), Barišići 37, 52 332 Pićan, putem e-maila: tea.ured@gmail.com ,

3. Inženjering Geof d.o.o. (OIB: 22693341126), Sv. Katarine 14, 52 220 Labin, putem e-maila: fable.denis1@gmail.com .

Kalendar događanja