Novosti

1.3.2023.

Objava Izvješća o iznosu raspor. i ispl. sredstava iz Prorač. Općine Kršan za 2022. g. za financ. političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću

       

       Na temelju članka 11. stavka 3. i 4. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19) Općina  Kršan objavljuje Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan.

Kalendar događanja