Novosti

17.3.2023.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan

Foto vijesti

 

Temeljem čl. 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/10, URBROJ: 2163-22-23-2 od 16. ožujka 2023. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 17. ožujka 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje javnih zelenih površina – košnja trave, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

 1. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, Kršan,

2. Obrtu za trgovinu „FORTUNATO“, vl.Sean Šturbej, Veljaki, Sošići 7, Kršan,

3. Obrtu za uslužne djelatnosti u šumarstvu i građevinarstvu „FORST“, vl. Sanjin Zubović, Čambarelići 4, Kršan.

Kalendar događanja