Novosti

17.3.2023.

Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putovi na području Općine Kršan

Foto vijesti

 

Temeljem članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan broj: 14/22) i Odluke, KLASA: 406-03/23-01/11, URBROJ: 2163-22-23-1 od 16. ožujka 2023. godine, općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 17. ožujka 2023. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta – makadamski putovi, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

 1. Obrt za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić,

Čambarelići 3/2, Kršan, putem e-maila: cariccop@gmail.com ,

2. „AGRO ZELENI, d.o.o.“, Polje Čepić, Deželići 8, Kršan,

putem e-maila: v.jurman@bina-istra.com ,

3. Obrt za cestovni prijevoz robe „MG TRANS'', vl. Marin Grožić,

Šušnjevica 43, Šušnjevica, putem e-maila: maringrozic1711@gmail.com .

Kalendar događanja