Novosti

3.6.2011.

Izvješće sa 2. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 02. lipnja 2011. godine

Foto vijesti

Na sjednici je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

Doneseni su sljedeći akti:

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kršan za 2010. godinu

 2. Odluka o opozivu Odluke Općinskog vijeća Općine Kršan o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za  područje Općine Kršan od 07. travnja 2011. godine i poništenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kršan raspisan 14. travnja 2011. godine

 3. Odluka o izmjeni odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanje

Odlukom o izmjeni Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja umjesto dosadašnjem predsjednika Komisije  Bruna Donadić, imenovana je  Suzana Licul. 

 4. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za popis birača Općine Kršan

Rješenjem o izmjeni Rješenja o izboru Povjerenstva za popis birača Općine Kršan umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika Povjerenstva  Bruna Donadić, imenovana je  Suzana Licul, a umjesto zamjenika člana  Nevenke Kranjčević imenovan je Dragan Ljubičić.

 

Kalendar događanja