Novosti

11.7.2011.

Objava Prethodne rasprave o Nacrtu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

 

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09. i 55/11.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/7, URBROJ: 2144/04-01-11-18 od 07. srpnja 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 

PRETHODNU RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN

  Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN održat će se u Kršanu, u  utorak,  19. srpnja  2011. godine u  prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u 10 : 00 sati.

 Stručni izrađivač ovih izmjena i dopuna plana je tvrtka PLANIUM d.o.o. Rijeka, Rastočine 6, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade izmjena i dopuna plana, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

 U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09. i 55/11.), te sudionici koji su određeni Odlukom o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan.

 

Kalendar događanja