Novosti

11.7.2011.

Objava rezultata izbora za Predstavnika bošnjačke ncionalne manjine

 

            Na temelju odredbi čl. 52., čl. 53., čl. 63. i čl. 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj 44/05-pročišćeni tekst i 109/07) Općinsko izborno povjerenstvo za Općine Kršan i Pićan donijelo je

ODLUKU

o objavi rezultata izbora za Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan

I. Općinsko izborno povjerenstvo za Općine Kršan i Pićan utvrđuje da Općina Kršan ima u popisu birača upisana 123 birača bošnjačke nacionalne manjine te da je na izborima za predstavnika bošnjačke nacionalne manjine za Općinu Kršan ukupno glasovao 21 birač, od čega je bilo 13 važećih glasačkih listića te 8 nevažećih listića.

II. Kandidat ESAD ČOLIĆ dobio je 13 glasova.

       III. Na temelju čl. čl. 63. i čl. 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za predstavnika bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan izabran je kandidat:

 ESAD ČOLIĆ

Klasa: 013-03/11-04/1

Ur. broj: 2144/04-502-11-26

U Kršanu, 11. srpnja 2011.

PREDSJEDNIKOPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA OPĆINE KRŠAN I PIĆAN

Pavle Peršić, v.r.

 

Kalendar događanja