Novosti

27.3.2008.

Izvješće sa 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 25. ožujka 2008. godine

Na sjednici je prisustvovalo svih 15 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan. Donesen je sljedeći akt: Odluka o Usklađenju Detaljnog plana uređenja trajektnog pristaništa i Centra za akvakulturu u Plominskom zaljevu («Službeno glasilo Općine Kršan» br.2/00) za Zakonskim odredbama o uređenju i zaštiti obalnog područja mora. Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je 2000. godine Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja trajektnog pristaništa i Centra za akvakulturu u Plominskom zaljevu. U svrhu zaštite obalnog područja mora ovaj se Detaljni plan uređenja trebao uskladit s Uredbom Vlada RH o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora iz 2004. godine. Stupanjem na snagu novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji Općina dana 01.10.2007. godine utvrđena je obaveza usklađenja svih Planova do 31.03.2008. godine. Sljedom navedenog Općina Kršan pokrenula je postupak usklađenja Detaljnog plana uređenja trajektnog pristaništa i Centra za akvakulturu u Plominskom zaljevu. Postupak usklađenja izvršio je ovlašteni izrađivač tvrtka Urbis 72 d.d. Pula, koja je izradila i osnovi Plan. Usklađenje je izvršeno samo u tekstualnom dijelu Plana i to u dijelu odredaba za provođenje, dok u grafičkom dijelu nije bilo potrebno izvršiti nikakva usklađenja sa zakonskim odredbama o uređenju i zaštiti obalnog područja mora. Dana 19.03.2008. godine Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je suglasnost na Elaborat Usklađenja Detaljnog plana uređenja trajektnog pristaništa i Centra za akvakulturu u Plominskom zaljevu Vijećnici Općinskog vijeća jednoglasno su podržali prijedlog Odluke o Usklađenju Detaljnog plana uređenja trajektnog pristaništa i Centra za akvakulturu u Plominskom zaljevu nakon obrazloženja postupka usklađenja te prijedloga Odluke od strane predstavnika tvrtke Urbis 72 d.d. Pula.

Kalendar događanja