Novosti

3.10.2008.

Izvješće sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 30. rujna 2008. godine

Foto vijesti

 

Na sjednici je prisustvovalo svih 15 Vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan.

 

Na sjednici su donijeti sljedeći akti:

 

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Pazin o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Kršan za 2007. godinu.

 

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine.

 

3. Zaključak o prihvaćanju inicijative Filozofskog fakulteta Zagreb za organizacijom Izdvojenog studija visoke diplomacije u Kaštelu Kršan i za organizacijom prezentacije u istu svrhu.

 

4.  Zaključak  kojim se predlaže imenovanje Janka Načinović iz Plominskog zagorja za suca porotnika Općinskog suda u Labinu.

 

Na sjednici je  primljeno na znanje Izvješće o radu Općinskog Poglavarstva Općine Kršan za razdoblje svibanj – kolovoz  2008. godine.

 

Također se na sjednici raspravljalo o probnom radu Tvornice kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. u Potpićnu, te je Općinsko vijeće ostalo pri donesenom zaključku od 27. prosinca 2007. godine.

 

Kalendar događanja