Novosti

28.9.2012.

Obavijest o objavi Ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU Potpićan

 

Na temelju članka 95. stavak 4., članka 93. stavak 3. i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 39/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/9, URBROJ: 2144/04-01-12-33 od 25. rujna 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

P O N O V N U  J A V N U   R A S P R A V U

 o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN

  1. Objavljuje se ponovna Javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA potpićan.

2. Prijedlog  Urbanističkog  plana uređenja potpićan, kojeg  je  izradila tvrtka MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 25. rujna  2012. godine.

3. Ponovna Javna rasprava održati će se u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 09. listopada 2012. godine do 16. listopada 2012. godine.

 ...

Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

Kalendar događanja