Novosti

5.12.2012.

Obavijest o objavi Javne rasprave o Prijedlogu UPU Suha marina Plomin

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/12, URBROJ: 2144/04-01-12-4 od 03. prosinca 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

            J A V N U   R A S P R A V U

 o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja SUHA MARINA PLOMIN

 1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SUHA MARINA PLOMIN.

2. Prijedlog  Urbanističkog  plana uređenja Suha marina Plomin, kojeg je izradila tvrtka PLANIUM d.o.o. Rijeka, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 03. prosinca  2012. godine.

3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 14. prosinca 2012. godine do 14. siječnja 2013.  godine.

  ...

Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

Kalendar događanja