Novosti

19.2.2013.

Objava Plana nabave za 2013.g.

Temeljem čl. 20. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Općinski načelnik Općine Kršan objavljuje Plan nabave za 2013.godinu.

Kalendar događanja