Novosti

27.2.2013.

Objava Javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje

Foto vijesti

 Općina Kršan objavljuje

 J A V N I  P O Z I V

za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan

Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 07. ožujka 2013. godine na adresu Općina Kršan, s naznakom: (za stručno osposobljavanje za rad), 52232 Kršan, Blaškovići 12. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan na adresi Blaškovići 12, Kršan.

 Cjelokupni tekst Javnog poziva možete pogledati u privitku.

Kalendar događanja