Novosti

25.11.2008.

Izvješće sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 21. studeni 2008. godine

Foto vijesti

 

Na sjednici je prisustvovalo svih 15 Vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan.

 Na sjednici su donijeti sljedeći akti:

 1.

- I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2008. godinu,

-  I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2008. godinu,

- I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2008. godinu,

- I. Izmjena i dopuna Programa  planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2008. godinu,  

-   I. Izmjena i dopuna Programa  socijalne skrbi Općine Kršan za 2008. godinu,  

-  I. Izmjena i dopuna Programa mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2008. godinu,  

-  I. Izmjena i dopuna Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2008. godinu. 

-  I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kršan za 2008. godinu, 

-  I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2008. godinu

 2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa – investicije za 2008. i projekcije za 2009. i  2010. godinu

 3. Također je na sjednici razmatran Prijedlog Plana Proračuna Općine Kršan za 2009. godinu  sa pripadajućim  Programima javnih potreba Općine Kršan za 2009. godinu kao prvo čitanje, na što  će Vijećnici dostaviti svoje amandmane u pismenom obliku zaključno sa 26.11.2008. godine radi pripremanja konačnog prijedloga Proračuna Općine Kršan za 2009. godinu.

 

Kalendar događanja