Novosti

24.10.2013.

Objava Obavijesti o donošenju Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi UPU Brestova

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12., 80/13.) Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

 O B A V I J E S T

o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2)i luka javnog prometa Brestova

Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2)  i luka javnog prometa Brestova (Službeno glasilo Općine Kršan br. 11/13.).

 Izrada Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova započeta je Odlukom o izradi  Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova (Službeno glasilo Općine Kršan br. 16/11.).

O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

Detaljne informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

Kalendar događanja