Novosti

24.10.2013.

Objava Obavijesti o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih ID PPUOK

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12., 80/13.) Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

 O B A V I J E S T

o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan              

Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 11/13.).

 Izrada Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan započeta je Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/13.).

O prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

             Detaljne informacije o tijeku izrade Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

Kalendar događanja