Novosti

18.6.2014.

Objava Javnog poziva za dostavu prijava na stručno osposobljavanje

Foto vijesti Općina Kršan objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za

rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan

 

Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 26. lipnja 2014. godine na adresu Općina Kršan, s naznakom: (za stručno osposobljavanje za rad), 52232 Kršan, Blaškovići 12. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan na adresi Blaškovići 12, Kršan.

Cjelokupni tekst Javnog poziva možete pogledati u privitku.

Kalendar događanja